Beginner 1-1b


SessionDateDayTime
123.08.2023Wednesday19:00 – 20:45
228.08.2023Monday19:00 – 20:45
330.08.2023Wednesday19:00 – 20:45
404.09.2023Monday19:00 – 20:45
506.09.2023Wednesday19:00 – 20:45
611.09.2023Monday19:00 – 20:45
713.09.2023Wednesday19:00 – 20:45
818.09.2023Monday19:00 – 20:45
920.09.2023Wednesday19:00 – 20:45
1025.09.2023Monday19:00 – 20:45
1127.09.2023Wednesday19:00 – 20:45